סרטן הריאות 02.09.2020

רדיותרפיה לאחר ניתוח בסרטן ריאות NSCLC בשלב IIIA-N2

במחקר בחנו את השפעת PORT על הישרדותם של חולי NSCLC בשלב IIIA-N2. הנה התוצאות

חדר טיפול בהקרנות (אילוסטרציה)
חדר טיפול בהקרנות (אילוסטרציה)

מקומו של טיפול ברדיותרפיה לאחר ניתוח (PORT) בקרב חולי סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)  בשלב  IIIA-N2 נותר שנוי במחלוקת.

מחקר זה נועד לחקור את השפעת PORT על הישרדותם של חולי NSCLC בשלב IIIA-N2. חולים עם IIIA-N2 NSCLC בני 18 ומעלה זוהו באופן רטרוספקטיבי ממאגר ה-SEER (מעקב, אפידמיולוגיה ותוצאי סוף) משנת 2010 עד 2015. ניתוח רגרסיה של קוקס שימש לזיהוי גורמים שונים, כולל PORT, הקשורים למשך ההישרדות.

בנוסף, בוצע ניתוח תת-קבוצתי של חולים בריבוד על פי כמות בלוטות לימפה נגועות. ההישרדות הכוללת (OS) והתמותה הכללית הושוו בין הקבוצות השונות.

במחקר נכללו 3,445 חולים. ניתוח קוקס רב-משתני הראה כי ל-PORT לא היתה השפעה משמעותית על הישרדותם של חולים עם <6 בלוטות לימפה נגועות (HR = 1.012, P = 0.858, 95% CI: 0.886-1.156).

חולים שעברו כימותרפיה לאחר ניתוח (POCT) (HR = 0.605, P <0.001, 95% CI: 0.468-0.783) (HR וחולים שעברו PORTי(HR = 0.724, P = 0.007, 95% CI: 0.574-0.914) הראו פרוגנוזה משופרת באופן מובהק כאשר החולים היו עם ≥6 בלוטות לימפה נגועות.

בקרב 2,735 חולים שקיבלו PORT והתייצגו עם <6 במספר בלוטות לימפה אזוריות חיוביות נראתה הישרדות גבוהה יותר בהשוואה לחולים שעברו ניתוח בלבד אך לא היה הבדל מובהק בין אלה שעברו רדיותרפיה לאחר ניתוח לאלו שעברו כימותרפיה.

710 מטופלים שהתייצגו עם ≥6 גרורות של גרורות לימפה אזוריות חיוביות חולקו לשתי קבוצות על בסיס קבלת טיפול PORT. החוקרים מצאו שבמקרה זה טיפול ב-PORT לא האריך את ההישרדות בקרב חולים שלאחר הניתוח לא קיבלו טיפולים כימותרפיים אך כן נצפה יתרון במשך הישרדות כוללת אצל חולים שטופלו לאחר הניתוח ב-PORT בשילוב עם POCT לעומת אלה שקיבלו POCT בלבד ( 32 לעומת 25 חודשים, P = 0.006).

החוקרים מסכמים כי עבור חולי NSCLC IIIA-N2 עם <6 גרורות בלוטות לימפה נגועות ניתן לעודד שימוש ב-PORT לשיפור משך הישרדות. בקרב חולים עם >6 בלוטות לימפה נגועות 6 PORT בשילוב עם POCT משפר הישרדות באופן משמעותי.

מקור:

Gao, F., Li, N., Xu, Y., & Yang, G. (2020). Evaluation of Postoperative Radiotherapy Effect on Survival of Resected Stage III-N2 Non-small Cell Lung Cancer Patients. Frontiers in oncology, 10, 1135. https://doi.org/10.3389/fonc.2020.01135

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות בתאים לא קטנים,  השרדות כוללת,  רדיותרפיה לאחר הניתוח,  שלב  IIIA-N2
תגובות